Relaties

Levens-partner
Het kan zijn dat de relatie met je partner niet goed meer loopt. Er is irritatie, gebrek aan vertrouwen, gebrekkige communicatie en twijfel. Je weet niet meer hoe je de gang van zaken ten goede kunt keren.Hoe kan ik doorgaan? Zijn er (nog) mogelijkheden voor verbetering? Een eerste gesprek levert inzicht in de relatie met je partner. Dit gesprek van ca. 2 uur kan met beide partners of met een van de partners worden gevoerd.
Bij bereidheid van beide partners om aan de relatie te willen werken, kan gekozen worden voor een vervolg-traject, waarbij individuele gesprekken afgewisseld worden met gezamenlijke gesprekken. Beide partners krijgen concrete handvatten, huiswerk en praktische tips om thuis verder mee te oefenen.

Familie, gezin en sociale kontakten
In de relaties met je familie, je gezin of sociale kontakten kunnen er zaken zijn die niet soepel lopen. Ze kunnen zelfs zo nadrukkelijk aanwezig zijn dat ze een stempel drukken op je leven. Familie en gezins-thema’s, zoals hard moeten werken, je best (moeten) doen, (faal)angst, perfectie en oordeel, kunnen je eigen ruimte en ontwikkeling behoorlijk in de weg staan.
Bij sociale kontakten kunnen je eigen belemmeringen je in de weg staan wanneer je bijvoorbeeld last hebt van angst voor nieuwe en onbekende situaties, je jezelf niet aantrekkelijk, niet interessant of de moeite waard vindt.
Een eerste gesprek levert duidelijkheid en inzicht.
Je kunt daarna beslissen of je verdere begeleiding wilt in het concreet maken in de praktijk.

Persoonlijke ervaring
Eveline Hofman