Coaching particulieren

'Telkens wanneer een zogenaamd probleem op je weg komt, betekent het dat er nog een principe is waar je iets over te leren hebt. Elke pijnlijke ervaring is een kans tot een beter inzicht in dat principe.'

Het eerste gesprek
Om tot een gewenste verandering van je omstandigheden te komen is het eerst nodig om duidelijkheid te krijgen in het onbewuste deel dat je aanstuurt. Hierdoor ontstaat bewust-wording. Want waar je bewust van bent heb je controle over, waar je niet bewust van bent, heeft controle over jou!
Direct tijdens het eerste diepgaande gesprek (ca. 2 uur) komen we tot de kern van de zaak. De oorzaak van je vraag, probleem of wens in je werk of privé-leven wordt duidelijk. Het levert diep ingrijpend inzicht in het ontstaan van wie je nu bent, met je zwakke en sterke kanten, je mogelijkheden om je verder te kunnen ontwikkelen, vertrouwen en enthousiasme om de creator van je eigen leven te kunnen zijn.


Follow-up
Inspiratie-gesprekken stellen je in staat je inzicht te koppelen aan het fysieke; je lichaam en dus je gedrag en acties.
The Inner Net begeleidt je in het verbinden van hart, verstand en lichaam. Dan worden (gedrags)veranderingen blijvende veranderingen. Interne veranderingen worden verder en stevig verankerd in het dagelijks leven. Je krijgt persoonlijke op jou afgestemde handvatten, huiswerk en praktische technieken mee. Dan kun je er werkelijk wat mee in je dagelijks leven en werk.
Een inspiratiegesprek duurt ca. 1 ½ uur en vindt plaats op het kantoor in Asperen.

Er kunnen verschillende redenen zijn om een afspraak te maken met The Inner Net.
Wanneer je bijvoorbeeld vragen hebt over:
• de relatie met een partner;
• kinderen, familie of werk;
• je eigen welbevinden;
• angst, gebrek aan vertrouwen;
• geen grenzen kunnen stellen;
• moeilijk 'nee' kunnen zeggen;
• creativiteit;
• welke richting moet ik op...
• ...